Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Om träd

Norden har ganska få inhemska trädarter. Vi ligger för långt norrut, de flesta trädslag överlever inte i vårt hårda klimat. De allra flesta träd behöver mer värme än de kan få hos oss. Eftersom vi inte har så många arter kan du säkert lära dig känna igen de du har i din omgivning. Om du bor i den allra nordligaste delen av norden, eller på Island, blir det ännu lättare efter som det finns ganska få arter så långt norrut. När du ska lära dig se skillnaden på de olika träden då är det lättast att börja med bladen. Trädens blad har olika form och storlek. Några är ojämna på en sida och glatta på den andra.

Att vandra runt i skogen och titta på träd är väldigt inspirerande. Variationen i arter, former, grovlekar och grenverk verkar oändlig. En vandring i skogen med en hantverkares ”ögon” kan förvandla en till synes ”vanlig skog” till ett förtrollande äventyr, och plötsligen ser man oändliga möjligheter.

En idé uppstår om hur ett problem kan lösas genom att man tar tillvara en speciell form, eller en obetydlig böj, eller en form som kan ge material till något nytt i din hantverksvärld. Trädet kan vara en oändlig inspiration.

Löv från Lönn

När ett träd fälls kan man använda virket till byggmaterial för hus av alla storlekar och ändamål. Inne i huset skapar man möbler och bruksföremål och dessutom kan man elda veden, laga mat och hålla huset varmt.

Om man har tid över kan man pryda sitt hus med konstföremål av träd. Trädets praktiska funktion har genom tiderna varit central. Råmaterialet har hämtats ifrån närområdet. Uppfinningsrikedomen när det gäller att ta tillvara lokala material är stor. För hantverkare som har lärt sig hur träden växer olika på olika platser kan den lärdomen vara avgörande för slutresultatet.

Om man behöver en rak, kvistren tall som har vuxit långsamt, kan det var bra att söka en mager, relativt torr mark, gärna i högt läge. På lägre nivåer i terrängen är det ofta fuktigare och marken är mer näringsrik. Träden växer snabbare när tillgången på vatten, näringsämnen och ljus ökar.

Löv från Poppel

Träd som växer i sluttning blir ofta mer eller mindre svängda i stammens nedre delar eftersom trädet strävar uppåt mot ljuset. Det ger former som kan utnyttjas till att göra en svängd ryggvricka på en stol eller böjda ben på en pall.

De bästa träden för hantverkaren växer i en skog som består av olika arter av olika åldrar. Men hantverkaren vet också att ett träd som växer i de mest utsatta och extrema miljöerna kan tillfredsställa behov för udda ändamål. En björk som växer i dikeskanten kan ha fin bjöd, är ofta ung och lämpar sig fint till skedar eller slevar. I fjällbjörksskogen och myrmarker kan de mest oväntade former och växtsätt förekomma. På platser där det blåser mycket, på öar och ute i skärgården brukar det växa träd med krokiga stammar och grenverk. Det gäller att vara vaken och rörlig i tanken, låta fantasin flöda och framför allt ha roligt och försöka leka fram former och föremål.

Hur gammalt kan ett träd bli?

Det varierar väldigt mycket mellan olika trädslag och var de växer. Vissa träd kan som högst bli omkring 100 år, så som sälg och asp, medan gran, tall, bok, alm och ask kan bli flera hundra år. Ännu äldre kan eken och enen bli med omkring 1000 år. Linden kan uppnå 2000 år och kanske kan idegranen bli ännu äldre.

(Text inspirerat från boken ”Slöjden börjar i skogen”.)

© 2021, Thoridan AB