Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Tall

Tallen är vintergrön med smala barr, som sitter i parvis. Barren blir tre till nio år gamla innan de faller av. Hanblommorna är gula. Honblommorna är små och röda det första året och utvecklas andra året till bruna kottar. På våren det tredje året släpper kottarna sina frön och det finns två frön under varje kottefjäll. 

Tallen kan bli över 30 meter hög och 600 år gammal eller äldre. Vanligtvis är tallstammarna höga och raka, men i fjällen och i skärgården är de korta och krokiga. Unga träd har grenar längs hela stammen, men efter hand faller de nedersta av och tallen får en trubbig krona i toppen. Barken är kådrik och det gör ett bra skydd om skogen brinner. Tallen är ljusälskande och släpper ner mycket ljus på marken. Tallens frö är viktig mat för ekorrar, hackspettar och korsnäbbar. Under vintern äter älgen gärna skott på ungtallar medan rådjuret biter av små skogsplantor till stor skada för skogen. Uppsågat virke av tall kallas furu. Det används till möbler, byggmaterial, telefonstolpar och mycket annat.

Av tallbarr gjordes en stark och besk dryck som skulle hjälpa mot hosta och förkylning. Färsk bark med kåda från unga tallar lade man direkt på mindre sår eller så kokades tjära som användes som salva. Tall innehåller mycket tjära och veden blev därför kallad tjärved. Tallen är ett träd med särskild doft. Rakvuxna stammar som är kvistrena är lätta att klyva och att hyvla.

Både kärnveden och ytveden är användbar. De har liknade egenskaper förutom att kärnveden är mer rötbeständig. Tallens trä kan vara svårt att tälja i och att forma eftersom årsringarnas vår och sommarved är så olika hårda. Raka kvistrena spån av tall är lätta att böja.

Tallkottar

(Text från boken ”Träd” och ”slöjden börjar i skogen”)

© 2021, Thoridan AB