Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Om oss

”Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.”

 

Historien bakom VALA Hantverksskola sträcker sig ända tillbaka till 1996, då ett samarbete mellan olika dagverksamheter och boenden för personer med funktionsvariationer runt om i Norden inleddes. Samarbetet har tagit sig uttryck genom flera olika projekt som har ägt rum i Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island.  Dessa projekt har formats av en vision om att kunna erbjuda en möjlighet för personer med funktionsvariationer att kunna få berikande och utvecklande upplevelser och erfarenheter av de andra nordiska länderna. Målet har varit att skapa en etablerad kanal för personer med funktionsvariationer att vända sig till om de vill resa mellan de olika nordiska länderna, och få möjligheten att se och uppleva vad andra människor, i en liknande situation som sin egen, gör i sitt dagliga liv. Visionens kanske främsta mål har också präglats av en önskan att kunna erbjuda möjligheten att studera i andra nordiska länder.  Därför är vi nu stolta och glada över att äntligen kunna presentera Vala Hantverksskola – en skola som erbjuder just sådana möjligheter, och faktiskt saknar motstycke både i Sverige och i övriga Norden. Välkomna!

Förebilder, visionärer och inspirationskällor

   Astrid Lindgren

Fantasi och glädje

Astrid Lindgren skrev fantastiska böcker och hon kunde förmedla glädje och sorg  och livets hemligheter på ett sätt som alla förstod.

  Nelson Mandela

Frihet och samarbete

Nelson Mandela satt frihetsberövad i 27 år.  Han kämpade mot den åtskildhet och diskriminering som färgade afrikaner fick stå utmed i Sydafrika.  Nelson Mandela fick Nobels fredpris 1993

Vigdís Finnbogadóttir

Mod och jämnlikhet

Vigdís Finnbogadóttir var världens första demokratiskt valda kvinnliga statsöverhuvud och hon var ensamstående mor då hon valdes till Islands president.

  Mahatma Gandhi

Ödmjukhet och sanning

Gandhi var grundaren till en tanke som till stor del handlar om sanning och att kämpa mot det onda genom fredligt motstånd. Indien fick självständighet.

  Moder Teresa

Kärlek och omtanke

Moder Teresa var en nunna och nunneorden som bar hennes namn hjälpte fattiga och sjuka människor i över 120 länder. Moder Teresa fick Nobels fredpris 1979.

  Martin Luther King

Övertygelse och drömmar

Martin Luther King hade stark framtidstro och när han höll tal var han väldigt övertygande. I ett av sina tal sa han  "Jag har en dröm....om alla människor lika värde.... att alla färgade och vita människor kan leva tillsammans i frihet.

© 2021, Thoridan AB