Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Länkar

Här kan du klicka dig vidare till våra samarbetspartners eller andra relaterade hemsidor.

 • apera.nu Aspera - Nättidskrift. För och av personer med Asperger syndrom
 • fk.se Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen.
 • fub.se FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
 • hhf.se Handikapphistoriska Föreningen är öppen för alla handikapphistoriskt intresserade, både enskilda och organisationer.
 • hso.se HSO Handikappförbundens samarbetsorgan är en paraplyorganisation som består av en rad handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.
 • mfd.se Myndigheten för delaktighet
 • myh.se - Myndigheten för yrkehögskolan
 • nfls.nu - Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
 • allkunst.dk Nordisk allkunst
 • nordjobb.org - Nordjobb - dörren till Norden
 • nytida.se Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.
 • hsan.se Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd - HSAN Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till dessa krav, finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade.
 • manskligarattigheter.gov.se Mänskliga rättigheter. Den Svenska regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.
 • ananke.org OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom, och deras anhöriga.
 • do.se Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Vår huvuduppgift är att se till att diskriminering inte förekommer i samhället.
 • rbu.se Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information. RBU driver och påverkar i handikappolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv. RBU finns över hela landet och har omkring 14 000 medlemmar. RBUs vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.
 • attention-riks.se  Riksförbundet Attention är en intresseorganisationen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Damp, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom samt tal- och språkstörningar.
 • autism.se Riksföreningen Autism - RFA bildades 1973. Målgruppen är personer med autism och autismliknande tillstånd (Autism, Asperger syndrom, Disintegrativ störning, Atypisk autism) och personer med andra diagnoser där autism är vanligt förekommande.
 • rsmh.se Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
 • shia.se Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening - SHIA är en ideell förening med 26 medlemmar – svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete.
 • skolverket.se Skolverket är central förvaltnings-myndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
 • sos.se Socialstyrelsen, det nationella rådet för hälsa och välfärd.
 • sverige.se sverige.se, är det offentliga Sveriges gemensamma webbplats och startpunkten för sökningar inom den offentliga sektorn. Här finns länkar och kontaktuppgifter till alla delar av den offentliga sektorn.
 • riksdagen.se Sveriges riksdag, Riksdagens information via internet.
 • sallsyntadiagnoser.nu Sällsynta Diagnoser är en handikapporganisation för människor som har sällsynta diagnoser och sjukdomar/funktionshinder, samt föreningar för de små och mindre kända handikappgrupperna.
 • ungarorelsehindrade.se Förbundet Unga rörelseförhindrade är en ideell intresseorganisation för ungdomar upp till 30 år.

© 2021, Thoridan AB