Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Kurser

  Trähantverk

Elever som väljer inriktningen med trädhantverk kommer att fördjupa sina kunskaper om de olika trädslagen, med tonvikt på de nordiska. Eleverna kommer att vandra och vistas i skogen och lära känna träden i sitt naturliga habitat, och tillskansa sig kunskaper om hur man fäller ett träd, hur man tar till vara på trädet, vilka delar är bäst att använda i de olika föremålen vi arbetar med, och så vidare.  Eleverna kommer också att lära känna och arbeta med andra material, som ben, horn, sten, halm, järn och koppar, med mera.  En viktig del i lärandet är att kunna sin verktygslåda -- hur man använder och underhåller sina verktyg, hur man närmar sig materialet, utifrån användningsområdet och teknik, och vilka verktyg som lämpar sig bäst för att upptäcka, pröva och analysera olika uttryck -  allt för att resultatet ska bli som man har tänkt sig.

  Textil

På textilinriktningen är det ullen som dominerar.  Eleverna kommer att möta fåren i sin naturliga miljö hos bonden, de lär sig klippa fåren och ta till vara på ullen, tvätta den, rensa den, vilka delar är bra till att spinna och göra tråd och vilka delar som lämpar sig för tovning,  och så vidare.  Det finns dock många andra material som eleverna kommer lära känna närmre, som exempelvis bomull, linne, hampa, silke, viskos, akril  för att nämna några. Fiber som framställs av mängd olika material är lysande exempel på material som blir allt viktigare, då de bjuder på nya, spännande möligheter.  Att arbeta med olika tekniker -- allt från att sticka och sy, till olika broderier, eller att använda olika maskiner, som exempelvis en symaskin eller en tovningsmaskin -- gör att det finns väldigt många sätt att närma sig det man vill åstadkomma både genom teknik och material.

  Leksaker

Inom båda inriktningarna ska vi fördjupa oss i själva tingen, föremålet i sig. Eleven kommer lära sig om historien bakom en särskild leksak, husgeråd eller ett klädesplagg. Hur har modet, tidsandan och motivationen påverkat föremålets uppkomst, tillverkning eller utseende? Vad kan historien lära oss som kan vara bärande in i framtiden? Design och eget skapande är den naturliga fortsättningen av det vi har lärt oss av historien. Undervisningen syftar även till att blanda olika material, att göra om gamla idéer, sätta de i ett annat, nytt, sammanhang, att tänka kreativt med sina händer. Vi kommer att arbeta med dessa frågor i varje kurs. En leksak har som sin främsta uppgift att skapa leklust och inspiration hos ett barn ... eller, för all del, hos de vuxna! Det ska vara roligt och lekfullt att arbeta fram tingen. Det ska vara roligt för alla i Vala Hantverksskola!

© 2021, Thoridan AB