Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Historik - midgardur.com

Nätverk för funktionshindrade

År 2002 påbörjades projektet midgardur.com, här beskriver projektledaren Thor Ingi Danielsson i korta ord vad det handlade om. Materialet kommer från vår gamla hemsida midgardur.com.

midgardur.com är ett nätverk av kontakter mellan arbetsplatser, skolor och andra verksamheter för funktionshindrade i Norden, där man erbjuder arbetstagare eller praktikanter möjlighet att arbeta, studera eller vistas en period i ett annat Nordiskt land.

midgardur.com har vuxit fram ur ett intresse för ökat samarbete mellan individer, arbetsplatser, skolor och andra institutioner för funktionshindrade i Norden.

För arbetstagare eller elev som inte har samma möjligheter som andra till arbete eller studier i sitt hemland och ännu mindre i andra nordiska länder, är detta ett tillfälle som kan leda till nya och oväntade erfarenheter.

Alla över 18 år kan ansöka om att bli utbyteselever.
Vistelsens längd kan vara från 7 dagar till 4 månader.
Det har redan genomförts utbyte av individer och grupper mellan några nordiska länder.
Den erfarenheten har varit genomgående positiv och har givit oss möjlighet att vidareutveckla vårt samarbete.

midgardur.com vill öka rörligheten för elever och locka fram den kunskap och kompetens som redan finns både hos eleven och dem som arbetar inom skola, vård och arbetsplatser.

Det finns många verksamheter och skolor som är beredda att ta emot individer för kortare eller längre vistelser och har bra praktiska möjligheter för detta.

Elever och personal får möjlighet att dela med sig, lära ut till andra få inspiration, och bära med sig kunskap mellan de olika platserna/länderna.

Spännande och intressanta arbeten försiggår på många platser för funktionshindrade i Norden.
Problemet är att dessa platser ofta inte har kännedom om varandra och varandras arbeten.

Projektet kommer att stärka de personliga, institutionella och Nordiska nätverken och öka möjligheterna för elever att utbilda sig eller arbeta på annan ort eller utomlands.
För verksamheterna är det betydelsefullt med ny inspiration.

Många verksamheter söker nya möjligheter och tar sig an mer varierande uppgifter, anpassar sig till nya tider och erbjuder ökad flexibilitet och kompetens för elever och personal.

Vi kan bättre utnyttja det vi redan har byggt upp.
Vi har kunskap, erfarenhet och viljan att utvidga det Nordiska samarbetet.
 

Med vänlig hälsning, 
Thor Ingi Danielsson, projektledare
 

Projektet midgardur.com tilldelades två Nordiska stipendium

Stipendium från Nordiska Rådet/ Ministerrådet 2004

 

 

Projektet tilldelades ett stipendium från Nordiska Rådet år 2004 på 183 750 DKK för att lägga upp en samarbetsplan.

Nordiska Kulturfondens hemsida: norden.org


Bidrag från Nordiska Kulturfonden 2002

 

 

Den Nordiska Kulturfonden tilldelade projektet midgardur.com ett bidrag på 60 000 DKK i december 2002. I styrelsens motivering sades bl.a.:

Når styrelsen har valgt at støtte projektet, er det bl.a. fordi man anser, at projektet har en klar nordisk dimension, og at projektet kan være med til at synliggøre og udvikle nordisk samarbejde.

Den första deltagaren åkte ifrån Island till Danmark den 18 Januari 2003 för en två veckors period. En medarbetare följde med deltagaren ifrån Island.

Nordiska Kulturfondens hemsida: nordiskkulturfond.org

 

© 2021, Thoridan AB