Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Gran

Granen är vintergrön och har barr som sitter kvar på trädet cirka 7 år. Den blir sällan mer än 40 meter hög och kan bli 400 år gammal. Granens stam smalnar långsamt och har grenar ända ner till marken och dess bark har mycket kåda. Granen blommar på våren och har han- och honblommor på samma träd. Honblommorna är klarröda och utvecklas sedan till kottar, som först är gröna och slutligen bruna, kottarna öppnar sig nästa vinter eller vår.

Granen växer bäst i näringsrik lite fuktig jord och undviker helst torra marker. Den trivs inte heller på myrar. I granskogen är det ofta mörkt eftersom grenarna skuggar marken. Där kan ofta bara mossa, blåbärsris och lite gräs växa. En sådan skog kallas för blåbärsskog och är mycket vanlig i Sverige. Gran är viktig, kanske Sverige och Finnlands viktigaste träd. Det görs mycket papper och papp av gran men den är också viktig för husbyggnad.

Granens trä bör vara tätvuxet för att vara ett bra material för hantverk och slöjd. Ytan blir slät och behaglig att ta på med handen. Kvistar i granvirke kan vara mycket hårda och kan skada eggen på verktyg. Grenarna från gran är smidiga och är lätta att böja. De som bygger fioler vill helst att fiollocket ska vara av fint granvirke med smala årsringar. Det ger fint klang. Resten av fiolen byggs ofta av lönn. Och vi får inte glömma bort att julgranen är vår prydnad vid jul.

(Text från ”Slöjden börjar i skogen” och boken ”Träd”)

© 2021, Thoridan AB