Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Alm

Skogsalm, i dagligt tal alm (Ulmus glabra)

Den växer på skogsängar, lövskogsklädda bergväggar m.m. men är inte vanlig. Ju längre mot norr, desto sällsyntare är den och till slut anträffas endast enstaka träd som en liten kvarleva från en varmare tidsperiod, som uthärdar nutidens klimat på den branta sydsidan av några norrländska berg. I vilt tillstånd har den mycket anspråkslösare dimensioner än det planterade trädet. I våra parker och alléer blir almen sannolikt högst av alla träd, upp till över 30 meter, men inte så väldig i bredd och massa, som till exempel lönnen och linden.

Den ger mycket skugga genom att grenarna och deras kvistar utbreder sig i vågräta plan och även genom att de tvåsidigt ordnade bladen är ställda vågrätt i tät bladmosaik (likt boken). Vid starkt solsken viker det sig dock likt ett V för att minska avdunstningen. Dess löv är mycket sträva att ta på.

Växtplats bör vara på frisk till fuktig jord. Behöver bra jorddjup och god tillgång till näring. Kräver ljus växtplats. Maxhöjd 25m. Utbredning, främst Götaland och Svealand, men förekommer också så långt upp som i Södra lappland. Släktet Ulmus innefattar 15 arter varav två utöver glabra växer i Sverige. Lundalm Ulmus capnifolia och Vresalm Ulmus laevis (Den virtuella floran 2013)

 

Egenskaper

Spjälkar ej, snedfibrig och spricker därför ej. Ruttnar ej om den hålls under vatten.

Användningsområden

Möbler. Slöjdföremål. Populär på 40-talet. Förr användes den mycket till hjulnav och kvarnhjul, kölar och stävar och roder på större fartyg som inte togs upp så ofta. Vanliga skador och fel är kärnröta i grova stammar. Även frost- och ringprickor förekommer.

Almsjukan, som är en svampsjukdom som i första hand sprids av almsplintborren, har gjort att tillgången på alm idag är mycket begränsad.

Skogsalmen blommar mycket rikt på bar kvist, redan i april och maj och är vindblommig liksom huvuddelen av de nordiska skogarnas trädvegetation. Almfrukten är en virvelfrukt med mycket bred kanthinna. När de faller från träden ser det nästan ut som att det ligger slantar på marken som virvlar runt så till den grad att de utan vidare blåser in i bottenvåningen på hus.

(Text från boken ”Träd” och ”slöjden börjar i skogen”)

© 2021, Thoridan AB