Vi på Vala Hantverksskola väljer att se möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tar oss an varje utmaning med en stor dos positivitet och uppmanar våra elever att lära sig av det som varit men rikta blicken mot en ljusare framtid.

Al

(Alnus)

Alsläktet (Alnus) är ett släkte träd och buskar med cirka 25 arter i familjen björkväxter. De förekommer i den tempererade delen av norra hemisfären. I Sverige förekommer två olika arter i alsläktet, nämligen klibbal (A. glutinosa) och gråal (A. incana).

Al är ett träslag som gärna växer på fuktiga marker och blir som mest 25 meter högt. Den tål även att växa ute i vattnet. Alträden växer i Europa, Sibirien och Nordvästafrika. I Sverige finns de i Götaland, Svealand, och i kusttrakterna längs norrlandskusten. Släktet Alnus innefattar 35 arter varav ytterligare en sort, Gråal (Alnus incana) växer också i Sverige.

Användningsområden

Möbler, bastuinredningar, slöjdföremål, träskor, träkol, rökflis. Har tidigare använts till dammluckor, vattenrännor, tunnor och annat som utsätts för vatten. Under 1800-talet var det populärt med möber av alrotsfaner. Den faneren görs av stubbkropp och ansvällningar på grövre stammar.

I motsats till björkarna får alsläktet förvedad fruktställning, det vill säga en kotte, med kvarsittande fjäll, som till följd av sin uppkomst är mer eller mindre tydligt 5-flikiga; nöten saknar hinnkanter.

 

 

© 2021, Thoridan AB